OP: Záchranné lano

jednodenní scenářová hra na téma pravidelné vojenske jednotky versus partyzáni, dobýváni skryté a chráněné vysílací stanice, heliportu a následného probívání patryzánské jednotky z obklíčení.

Neexistuje pokud víme žádná fotka.

Akce byla pořádana v rámci spolupráce s GOS - Chasseurs.