Akce‎ > ‎

NORD III.

Nord III.

Seveřané versus Západní Armáda

Tady Vám přinášíme report z Nordu 3:

Budování základny
V pátek večer jsme se sešli Vlci a vyrazili jsme do terénu připravit strategické body. Museli jsme postavit vlajkové stožáry a základnu západní armády. Pro tu posloužil starý krmelec, kolem kterého se natáhla maskovací síť a bílá látka, vytvořili jsme tím jakousi provizorní budovu. Kolem jsme připravili několik střílen pro obranu. Na blízkém kopci jsme postavili předsunutý pozorovací bod. S přípravou bojiště pro seveřany bylo míň práce, protože se nám pro jejich radiokomunikační stanici podařilo využít staré základy zničené chaty. V sobotu ráno jsme ještě rychle rozvezli na stanoviště odpadkové koše a značky pro respawny a už přijížděli první bojovníci.

Pár minut po 10. hodině jsme se rozdělili na Západní Armádu a Severské Bojovníky a po krátkém, společném, uvítacím brífingu jsme se rozešli každý na svoje pozice. Kolem 11:15 začala hra.

NORD 3 - Sever versus Západ

Seveřané se okamžitě vydali plnit své dva úkoly, a to postavit radiokomunikační stanici a založit předsunutý pozorovací bod. Oba úkoly se jim povedlo splnit ještě než dorazila západní armáda, která

NORD III. - Západní Armáda
pro vstup do lesa musela nejdříve pokořit dlouhou trasu. Střílet se začalo téměř okamžitě a bojové vozidlo Zápaďanů se dostalo do problému. Seveřané totiž dobře věděli kudy vozidlo pojede a této výhody využili. Po více než hodině se, ale zápaďanům nakonec povedlo protlačit se a splnit svůj první úkol - založit základnu. Po založení základny se boj na chvilku uklidnil a Zápaďané začali nabírat síly a pokusili se dobýt Pozorovací Bod, který byl stále v držení seveřanů. Kvůli velice výhodné strategické poloze se ale Seveřanům povedlo bod ubránit a donutili Zápaďany se stáhnout. Poté co se přeskupili v základně šli dlouhým obchvatem zaútočit ze severo-severo-západu, aby získali výhodnější pozici pro útok na tento Pozorovací Bod. Seveřané však okamžitě využili příležitosti oslabené obrany základny v důsledku zozdělení sil, vytlačili zbytky Zápaďanů ze základny a ihned ji začali ničit. Západní armáda musela ustoupit na kraj lesa, kde se přeskupila a provedla okamžitý odvetný útok na Pozorovací bod, který také získala. Bohužel ale seveřané byli velice houževnatí bojovníci a Pozorovací bod nedali
NORD 3. - Seveřani
zadarmo a ti co přežili nedovolili Zápaďanům okamžitě podniknout druhý útok, přímo na základnu. Západní armáda už v zoufalém šílenství v závěru časového limitu, provedla poslední útok na zbytky základny, bohužel demoliční četa Seveřanů byla rychlejší. Boj skončil vítězstvím pro Seveřany kolem 15:30.

A protože se bojovalo téměř výhradně na jižní straně připraveného hřiště, přesunuli jsme se po boji k radiokomunikační stanici a ještě do 17:00 jsme hráli klasickou tým obranu/útok hru o budovu.

Nakonec se nás tu sešlo 54 skvělých bojovníků, tímto Vám všem děkujeme za účast a parádní atmosféru při hře. Jako "scénárista" hry jsem nadšený, vše fungovalo jak jsem si přál a ihned mě to nakoplo pro pokračování. Doufám že se nás příště sejde minimálně tolik, kolik nás tu bylo teď.

Naše první akce v letošním roce je tedy za námi. Nasbírali jsme spoustu nových zkušeností jakožto pořadatelé a hned je plánujeme využít na další akce.

Na základě výsledku z této hry připravujeme pokračování

Nord IV. - Severští lovci

NORD IV. - Severští lovci
Po složitém boji se nakonec Západní armádě povedlo překvapit Seveřany svojí houževnatostí a zatlačila je hlouběji na sever Evropy. Armádě se povedlo postavit si základnu a tím vytvořit zázemí pro další postup na sever. Bohužel ale nepočítala s velkým počtem a ještě větším odhodláním Severských bojovníků a o základnu přišla. Z velení přišel rozkaz okamžitě získat zázemí zpátky, nehledě na nebezpečí, které jednotkám hrozilo. Po mohutném boji, ale Armáda nakonec ztratila mnoho mužů a zbytky přeživších se museli stáhnout na jih, až za přilehlé město. Velení s nimi přestalo komunikovat a tak je teď zbytek armády odkázaný sám na sebe. Průzkumníci Armády ale udělali chybu, navedli zbytek přeživších do slepé uličky. Armáda se ocitla na otevřené náhorní plošině, ze všech stran ohraničené prudkým srázem do údolí. Naštěstí ostřílení bojovníci okamžitě výborně odhadli terén a z malých remízků uprostřed luk vytvořili bojové pozice. Už to není armáda, už je to partizánský odboj, který bojuje o přežití. Seveřané se rozhodli potrestat Západ a ze zničené základny ukradli bojové vozidlo a vydali se s ním na lov.

Bojiště pro Nord 4. bude přesunuté na jih od vesnice u které se bojovalo. Datum akce bude někdy na podzim, druhá polovina září. Kvůli zemědělské sklizni. Upozorňujeme že se nejedná o hru v lese! Bude to víceméně survival ze strany Armády a o vyhlazovací hunting ze strany seveřanů, kteří budou v podstatě útočit z louky do zarostlých remízků. Připravte se na to :)FOTOGALERIE:


Všechny fotografie nami na akci porizene:

http://as-vlci.rajce.idnes.cz/