Akce‎ > ‎

AT2013 Vzpoura Pačuánců


OPORD: AT201306-VP


Situační zpráva o Pačuánské milici.

Úkol: dlouhodobě udržovat pořádek v oblasti, za podpory místního obyvatelstva.

Účel: výcvik a začlenění do jednotek Čichořické 1. Horské divize, za účelem osvojení si komunikačních a taktických dovedností potřebných k trvalému udržování pořádku v oblasti.

Popis situace:

Mešek Václav (Velitel Milicí):

Byl jsem pověřen Generálplukovníkem Vůdecem k vytvoření poloarmádní milice, která

nastup
by dokázala úspěšně narušovat a potlačovat činnost opozičních sil v oblasti Čichořice. Tato milice má po odchodu spojeneckých sil NATO zastávat úlohu policie a částečně i armády. Výběr nebyl jednoduchý, ale vznikla jednotka tvrdých a ostřílených vojáků, kteří byli postupně, dle možností svých domovských jednotek, posíláni do západní provincie na výcvikovou základnu Čichořice 1. Horské divize.

V té chvíli posiluje v západní provincii vliv jěště další radikální
Organizovaný zločin AT2013
organizace Organizovaný Zločin, známé jako O.Z. V tuto chvíli zcela neutrální k nově vzniknuvším milicím.Stres z boje, různá víra a návyky nechaly vyplynout nejrůznejší rozmíšky mezi milicí a domácí posádkou základny. Ať už se jednalo o špatné stravování neslučitelné s vírou rekrutů, kdy si NATO prostě neuvědomila, že nám víra ukládá nejíst vepřové maso, nebo vyprovokovanou rvačku v místním důstojnickém klubu, vzniklou jako reakci na diskriminaci a nedostatek respektu k naší milici, až po zadržení a zcela neadekvátní výslech jednoho člena milice (toho času ještě jako agenta v utajení) evidentně za účelem potlačování jeho náboženské víry!

Ve světle těchto událostí začala většina z nás pochybovat o správnosti našich západních „tak zvaných“ spojenců. V této chvíli nás oslovila právě organizace známá jako O.Z. a požádala nás o podporu při převratu na základně, kdy nám přislíbili respekt k naší práci i víře. A proto jsme se rozhodli jsme je podpořit.

Politický převrat vedený radikální organizací známou jako O.Z., však nebyl úspěšný a já nemohl neslyšet hlas nespokojenosti mých druhů ve zbrani.

Začal jsem plánovat převzetí tábora hrubou silou s cílem převzít základnu plně pod svojí kontrolu. Definitivně si sjednat respekt a s ním vše co k tomu patří.

Datum převratu jsem určil na sobotu 20.7.2013, plán byl vypracován, nyní zbývá jej jen tvrdě prosadit.


Doplňující výpovědi mužstva:


Taktické plánování AS Vlci v Čichořické základně

Výpověď Bašta David (Dejjv, družsto alfa)

Pačuánská policie tvořená členy vlčí jednotky obsadila základnu    1. Horské divize. Velitel Vlky rozděluje do dvou družstev:

Alfa ve složení Petr (Pamík) Palme, Petr (Kosmen) Kos, David (Dejjv) Bašta, Dominik Bíža a Jirka (zvaný Voodoo - zvláštní přidělenec O.Z.)
Beta ve složení Vašek Mešek (velitel), Lucka Parthů, Jan (Hanz) Řezník, Petr (P.J.) Jakubec, Sebastián Kovář a Petr Muck (operátor kulometu obrněného vozidla).

Jednotka Alfa se rozdělila na 2 části, Alfa 1 (Kosmen a Dejjv) a Alfa 2 (Palmík, Bíža a Voodoo). Alfa 1 zabrala skálu na kopci uprostřed tábora a Alfa 2 zabezpečila chatky.

První útok horské divize byl velice intenzivní a Alfu 1 velice rychle zatlačil na skály, kde bylo postaveno kulometné hnízdo.

Alfa 2 hrdě udržela tvrdý první nápor a za podpůrné minometné palby mírnila sílu druhého útočného oddílu vepřožroutů.
Když se rozezněla střelba z kulometů M60 byla A1 zákeřně přepadena z levoboku třemi vepřožroutskými speciály, ovšem svoji úlohu splnila a umožnila A2 ustoupit a přeskupit se spolu s Betou, která už měla své
Zběsilý ústup Pačuánců

problémy s útokem na most.


Po rychlé a intenzivní přestřelce o vrchol se stáhla i A1 a seskupila se se zbytkem našich jednotek na obranu tábora. Následovaly téměř hodinové tvrdé boje o tábor a my začínali mít ztráty. Ti co mohli ještě udržet zbraň se museli stáhnout – přichází poslední rozkaz velícího.

Z vysílačky už jen naléhavě zaznělo:„Stahujeme se, necháváme vás tady!“ naskákali do vozidla s kulometem a za zoufalého křiku a šílené střelby opustili tábor.
Pačuánská milice na Army Táboře Čichořice 2013
Zbytek se vším smířených vojáků milice se pokoušelo dovršit svůj poslední úkol a zbytky svých sil kryli ústup velitele.

Na křižovatce se rozdělili a jako kapitán neopouštějící potápějící se loď, zůstal Vašek Mešek u vozidla a zbytek úniklých (Kosmen, Dejjv, Muck, Bíža) poslal zaútočit na tábor znovuobsazený 1. Horskou divizí. Zahynuli všichni za velikého křiku a chrabrého útoku na kulometný bunkr chránící vězení našich přeživších, zmučených druhů.

 

Konflikt Vlků na základně 1. Horské Divize

 Výpověď Řezník Jan (HANZ, družstvo beta)

Na základnu přijíždíme ve čtvrtek a doplňujeme stavy naší milice. Ještě ten večer dochází k incidentu mezi námi a vojáky, díky zkušenostem sice rychle získáváme kontrolu nad situací, ale v novinách se jako vždy vše odehrává jinak! V pátek je naposledy doplněna naše milice, nyní jsme kompletní. Náš počet je při ranním nástupu již znát. Opět vznášíme požadavek na přiměřenou stravu dle naší víry, Sklízíme však jen pohrdavé urážky vepřožroutů. Naše trpělivost končí sobotním obědem, kdy konečně velitel připustil zjednání si respektu silou - bude ozbrojený převrat!
Vyvěšování vlajky - Vlčí standardy.
V odpoledních hodinách vojáci NATO opouštějí tábor z důvodů patroly. Využíváme nízkého stavu posádky a obsazujeme klíčové body základny a její bezprostřední okolí.

Pro další vyjednávání bereme zajatce, zajaté vězně svazujeme doprostřed nástupiště a již strženou táborovou vlajku nahrazujeme naší, VLČÍ. Na oslavy je však brzo, oni přijdou!

Minometná palba na Army Táboře Čihočice
Na rozkaz velícího milice zaujímáme své pozice a jsme připraveni bránit nově získanou základnu.

Už jdou! První útoky začínají z Jihu u chatek, od lesa až po umývárnu a potok Střela, kde jsou vedeny těžké nárazové boje.

Za pomoci dýmovnic ustupuje P.J. k minometu, na pozici M2, kde se Sebem (druhým členem minometného družstva) zahajuje obrannou palbu do druhého pásma perimetru vodárny.

Pod tlakem silné přesily ustupujeme na nástupiště, boje jsou těžké. Pod příkrovem dalšího dýmu musí máš obrněnec zpět. Ztrácíme most a naše obavy se naplňují - vepřožrouti nás obkličují, terén dobře znají a podařilo se jim toho dobře využít.

Poslední odpor AS Vlci na airsoftové akci AT201306-VP


Nám už zbývá jen naše pačuánské odhodlání.
Plníme poslední rozkaz našeho velitele. Bránit ústupovou cestu a umožnit ústup zbytkům Alfy v obrněnci. A to za jakoukoliv cenu a do posledního muže. Naše ztráty se obludně zvětšují, při bojích o cestu jsem zraněn. P.J.., Seb, Lucka... všichni jsou už pryč! Jsem zajat, moje cesta končí. Deportují mne k výslechům, snad konec přijde rychle...Dále uvádíme k situační zprávě uvádíme přílohy, jako jsou fotografie, dokumenty, tiskoviny či mapy:Ċ
Lone Wolves,
8. 8. 2013 0:05
Ċ
Lone Wolves,
8. 8. 2013 0:06
ą
Lone Wolves,
13. 8. 2013 15:52
ą
Lone Wolves,
13. 8. 2013 15:52
ą
Lone Wolves,
8. 8. 2013 5:01